Legacy 96

Legacy 96

Karhu Legacy 96 F806050
Karhu Legacy 96 F806050

LEGACY 96

RAINY DAY/ JAVA

1 350 kr

Karhu Fusion 2.0 F806049
Karhu Fusion 2.0 F806049

LEGACY 96

CURRY / NUGGET

1 350 kr

Karhu Legacy 96 F806046
Karhu Legacy 96 F806046

LEGACY 96

LILY WHITE / TRANSPARENT

1 350 kr

Karhu Legacy 96 F806051
Karhu Legacy 96 F806051

LEGACY 96

ABBEY STONE / CYCLAMEN

1 350 kr

Karhu Legacy 96 F806048
Karhu Legacy 96 F806048

LEGACY 96

SLEET/ BRITTANY BLUE

1 350 kr

Karhu Legacy 96 F806047
Karhu Legacy 96 F806047

LEGACY 96

RAINY DAY/ CELADON GREEN

1 350 kr

Karhu Legacy 96 F806052
Karhu Legacy 96 F806052

LEGACY 96 ''THE FOREST RULES'' PACK

GREEN MOSS / JET BLACK

1 350 kr

Karhu Legacy 96 F806045
Karhu Legacy 96 F806045

LEGACY 96

FOGGY DEW / SCARLET IBIS

1 350 kr

Legacy 96 - jet black / jet black
Legacy 96 - jet black / jet black

LEGACY 96

JET BLACK / JET BLACK

1 400 kr

LEGACY 96 "TREES OF FINLAND" PACK - GREEN MOSS / INDIA INK
LEGACY 96 "TREES OF FINLAND" PACK - GREEN MOSS / INDIA INK

LEGACY 96 "TREES OF FINLAND" PACK

GREEN MOSS / INDIA INK

1 400 kr

LEGACY 96 "TREES OF FINLAND" PACK - AZTEC / SODALITE BLUE
LEGACY 96 "TREES OF FINLAND" PACK - AZTEC / SODALITE BLUE

LEGACY 96 "TREES OF FINLAND" PACK

AZTEC / SODALITE BLUE

1 120 kr 1 400 kr

20% OFF
Legacy 96 - jet black / stormy weather
Legacy 96 - jet black / stormy weather

LEGACY 96

JET BLACK / STORMY WEATHER

1 400 kr